top of page
Kärlekens Koder

Kärlekens koder beskriver vilka mekanismer som ligger bakom attraktion, förälskelse och kärlek. Vilka signaler är det som styr? Hur kan man förstå kärlekens outtalade signaler? Kärlekens koder bygger på forskning och är en vidareutveckling av den mycket uppmärksammade boken Attraktion & Kemi från 2011. Nu med fokus på kärleken. Kan man med vetenskapens hjälp lära sig förstå kärlekens språk och finna långvarig närhet

Kärlekens Koder

75krPris
    bottom of page