Tollgerdt ledarutveckling AB

Tollgerdt Förlag

Blåeldsvägen 5
269 95 Båstad
+46 (0)708 104910

© 2017 by Oscar Ljunggren Tollgerdt . 

Tollgerdt Förlag

T

Så vinner du slaget om de bästa är en handbok om ledarskap som innehåller verktyg för alla ledare, både för dig som nyligen klivit på ett chefskap och för dig som har lång erfarenhet. Hur leder man ett utvecklingssamtal eller hanterar gruppdynamiken på en arbetsplats? På vilket sätt utvecklar man det egna ledarskapet? I boken ges tips och du får ta del av ny forskning om ledarskap, träffa etablerade chefer, men också möta unga ledare i spännande företag, ledarskapsbloggare, nätverksexperter och många andra.

Välutbildade unga är en bristvara och ska du lyckas attrahera dem måste du våga vara ledare. Självinsikt, empati, relationer och lyhördhet inför olikheter står i fokus. 

Sättet att leda varierar mellan länder och den ökade globaliseringen ställer krav på kulturell förståelse. Olika personligheter söker sig till skilda verksamheter. Chefer inom offentlig sektor har ett annat synsätt och priori-terar andra värderingar jämfört med ledare i näringslivet och skillnaderna märks redan under utbildningen.

Sverige ligger i toppen vad gäller antalet läkare och sjuksköterskor per 10 000 invånare men i botten när det gäller tillgänglighet och väntetider. Kan detta bero på ledning och organisa-tion? 

Forskning ger stöd för att det finns stora skillnader mellan chefer som leder lönsamma respektive icke lön-samma företag, kopplat till ledningens attityder, värderingar och krav.

Tydliga chefer som ställer höga krav leder arbetsplatser med låg sjukfrån-varo.
 

Köp boken i vår Webbutik

"Så vinner du slaget om de bästa är en bra och inspirerande bok för den som är intresserad av vad som kännetecknar bra chefskap. Såväl historiska exempel på ledare som aktuell forskning kring dagens ledarskap tas upp. Den innehåller också jämförelsestudier mellan sjukvården i olika länder i Europa, samt ledarskapet i privat och offentlig sektor. [...]"
(BTJ-häftet nr 19, 2019; Lektör: Fredrik Bankler)