top of page
Tollgerdt Förlag

T

Med värme, lite humor och en kunskapsbaserad klarsynthet beskriver Ingrid Tollgerdt-Andersson Coronakrisen fram till slutet av april 2020.
Så fort gick det alltså, att stänga gränser, sätta människor i karantän, tillåta demokratiska principer att luckras upp och skapa en osäker ekonomisk framtid. Hur är det möjligt att ett virus, som ger majoriteten lindriga för-kylningssymptom, lyckades lamslå en hel värld. Vilken roll hade media i detta?
När Corona erövrade världen beskriver och analyserar de psykologiska och sociala konsekvenser som uppstår när gränser stängs, människor isoleras och sätts i karantän. Hur påverkas män-niskor när deras rörelsefrihet och soci-ala kontakter begränsas?


 

Covid-19 Omslag-Framsida200414.jpg

Relationer prövas hårt i familjer som inte längre tillåts lämna hemmet. De sociala nätverken krymper, äldre lämnas ensamma trots att forskning visar att isolering påskyndar åldrandet och sjukdomar som alzheimer.

Den svenska strategin, att inte isolera och tvinga utan i stället bygga på frivillighet och sunt förnuft, framstår som en grön ö av frihet. Omtyckt, men också kritiserad och ifrågasatt. Hur väl kommer den att lyckas?

Den existensiella ångesten och rädslan för att dö blottades mycket tydligt. Trodde vi möjligen att döden kunde undvikas genom ett hälsosamt leverne?

Köp boken i vår Webbutik

bottom of page