top of page

Sekretesspolicy

Tollgerdt Ledarutveckling AB med bifirma Tollgerdt Förlag arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid köp från vår webbutik. Den kontaktinformation som du anger i din beställning använder vi för att skicka beställda böcker och den lagras i vårt kundregister. Vi använder inte denna information på annat sätt och överlåter inga uppgifter till tredje man.

bottom of page