top of page

Publicerat material

Vad är Personkemi? - socialpsykologisk forskning om attraktivitet, (1985). SES. Stockholm. Lennart Sjöberg & Ingrid Tollgerdt-Andersson

Personkjemi - om å kommunisere og fungere gjennom kontakt. (1987) Nye Atheneum Forlag: Oslo. Lennart Sjöberg & Ingrid Tollgerdt-Andersson

Ledarskapsteorier, företagsklimat och bedömningsmetoder - Doktorsavhandling, Handelshögskolan, EFI, Stockholm (1989)

 

Framgång eller motgång - en utmanande analys av svenskt ledarskap. Liber. Malmö (1990)

 

Hushållens konsumtion av elenergi- beteendestudier. Handelshögskolan i Stockholm. 1990. Vattenfall; Pris- och marknadsförsök. Lennart Sjöberg & Ingrid Tollgerdt-Andersson

 

Betydningen af en positiv og effektiv ledelse, Ledelse I Dag, nr 1, s 42-26, 1990.

 

Företagsledares syn på den svenska modellen. RHIZIKON. Forskningsrapport. Centrum för riskforskning.

Handelshögskolan Stockholm (1991). Lennart Sjöberg & Ingrid Tollgerdt-Andersson.

 

Intresse och kreativitet inom tjänsteproducerande företag. Forskningsrapport EFI, Stockholm (1992); Ingrid Tollgerdt-Andersson & Lennart Sjöberg.

 

Attitues, values and demands- a cultural comparison (Europe) Management Education and Developement, MEAD, vol. 24, 1, 48-57. 1993.

 

Attitudes, values and demands- a cultural comparison. "Paper" presented at Workshop on managing in different cultures, EIASM, Cergy-Pontoise, 1992.

 

Arbetsmotivation - en studie inom svenskt arbetsliv. Tjänsteförbundet. 1993.

 

Chef i Landsting- Ledarskap i politiskt styrda organisationer, Stockholm.Landstingsförbundet 1995

 

County Council Management in politically controlled organizations. Landstingsförbundet. Stockholm: 1995.

 

Svenskt Ledarskap i Europa, Liber 1996

 

Framtidens chef är en pedagogisk relationsskapare. QUID NOVI, Nya perspektiv på ledarskap, s 93-97. Stockholm. 1996.

Ledare och ledarskap- en debattskrift från Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening. Stockholm 1997.

 

Ledarskap på top-management nivå - en fråga om könstillhörighet? Stockholms läns landsting. Stockholm. 1997.

 

Bridge Building - an international perspective on management in politically controlled organisations (a summary). Tema Demokrati: Stockholm 

1998. 

 

Brobygge - ett internationellt perspektiv på ledarskap i politiskt styrda organisationer. Stockholm:1999. 

 

Att lyckas med ett utmanande uppdrag- en studie om styrning och medborgardialog. Landstingsförbundet. 2002 

 

Kvinnor på toppchefsnivå i kommunen - en studie av goda exempel (2003). Kommunförbundet:Stockholm. 

 

"Lärande nätverksbyggande i ett europeiskt perspektiv" - en jämförelse av ledning och organisation inom hälso- och sjukvård med tonvikt på förlossningskliniker. Landstinget Kronoberg, Växjö (2005). Ingrid Tollgerdt-Andersson & Gun-Britt Ivansson.

 

"Building a network for learning in a European perspective" - a comparison of the management and organisation within the health services with a focus on maternity wards. Landstinget Kronoberg, Växjö (2005). Ingrid Tollgerdt-Andersson & Gun-Britt Ivansson.

 

Ledarskap och sjukfrånvaro - en jämförande studie av arbetsplatser med hög respektive låg sjukfrånvaro. FoU i Väst: Göteborg (2005).

 

Hur blir vi effektivare - en internationell jämförelse av patientdokumentation. Landstinget Kronoberg, Växjö 2007. Ingrid Tollgerdt-Andersson & Gun-Britt Ivansson.

 

Förvaltningschefsrollen – nuläge, förväntningar och framtid Stadsledningskontoret: Stockholms Stad, 2008

 

Passion, Nyckeln till framgång. Tollgerdt Förlag 2010.

 

Attraktion & Kemi. Tollgerdt Förlag 2011.

 

Health care in Europe - a view of services provided. Landstinget Kronoberg 2012.

 

Duktig flicka, snara runt halsen eller vägen till framgång? Tollgerdt Förlag 2012.

Gränslandet - en kärleksroman. Tollgerdt Förlag 2013.

Kärlekens koder. Tollgerdt Förlag 2014.

Chefer och ledarskap. Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening. Stockholm 2014.

Kärlek och svek. Tollgerdt Förlag 2015

Relationer - himmel eller helvete 2017

Så vinner du slaget om de bästa - Handbok i ledarskap 2019

När Corona erövrade världen 2020

bottom of page