top of page
Relationer - himmel eller helvete

Relationer - magiska, katastrofala eller kanske sna­rare något mitt emellan?

Förhållandet mellan män­niskor är komplext, ibland komplicerat, samtidigt som det är grunden för mänskligt välbefinnande.

Blodsband, vänskap och kärleksrelationer fungerar mer eller mindre väl för olika människor. Varför håller vissa relationer medan andra går i kras?

Relationer – himmel eller helvete ger dig svaren. Boken bygger på forskning kring självkänsla, an­knytning, gener, spegelneuroner och andra aspek­ter som påverkar en relations varaktighet. Du får möta par som levt i långa förhållanden, men också de som brutit upp och gått vidare. Avslutningsvis presenteras en enkel metod som kan tillämpas för att förbättra förhållandet i dess olika faser.

Relationer - himmel eller helvete

150,00 krPris
    bottom of page