top of page

Följ mig gärna på sociala medier, du hittar dem via ikonerna nedan!

  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

j

Föreläsningsuppdrag för Vision Chef
Leda offentligt finansierad verksamhet i ny tid

Fråga Forskaren

 I Fråga Forskaren diskuterar Ingrid framgångsrikt ledarskap och vilka egenskaper som specifikt leder till det. Vi pratar även om vilket ledarskap som attraherar topptalangerna samt hur de så kallade ”Trivselcheferna” påverkar sjukfrånvaro.

Under våren kommer Ingrid att hålla 14 digitala chefsseminarier för Fackförbundet Vision. 

Ingrid bloggar om Inre & yttre resor på resemagasinet Vagabonds hemsida. Följ bloggen och ta del av Ingrids upplevelser!

Ingrid har en populär blogg som har många följare. Följ länken till bloggen och läs mer

Titta gärna in i vår webshop. Där kan du köpa Ingrids böcker för direkt leverans.

  Till Webbutik

Kolla in Ingrid i media här!
Nya artiklar och radiointervjuer  med Ingrid!
Lyssna på senaste intervjun i Sveriges Radio: "Jag sätter likhetstecken mellan chefskap och ledarskap"

När Corona erövrade världen

Covid-19 Omslag-Framsida200414.jpg

Skriven på fyra veckor mitt under den  pågående pandemin!

TEDxSkane – Ingrid Tollgerdt Andersson
Ledarutvecklig

Ledarutveckling 

Tollgerdt Ledarutveckling AB (grundat 1993) har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med olika utvecklingsinsatser kring ledarskap. Uppdragsgivarna har varit många genom åren och kommer från vitt skilda sektorer. Inom näringslivet har den största enskilda uppdragsgivaren varit Volvokoncernen och inom offentlig sektor är några av de mest framträdande Stockholms Stad, Västra Götaland och Region Skåne. Den metodik och de verktyg som används grundar sig på vetenskaplig forskning inom området. Fokus ligger på lednings- team- och organisationsutveckling, chefs- och ledningsstöd både inom näringsliv och offentlig sektor. 

 

 

Allt började med att jag, Ingrid Tollgerdt-Andersson disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm och blev den första filosofie doktorn där. Min grundutbildning är nämligen psykolog. Attityder, värderingar och relationer har varit i fokus i min forskning och resultaten tillsammans med olika erfarenheter har varit basen i samtliga konsultuppdrag. Doktorsavhandlingen visade stora skillnader mellan chefer i ekonomiskt framgångsrika och inte framgångsrika företag, kopplat till högsta ledningens attityder och värderingar. Den mediala uppmärksamheten var otroligt stor med bl.a. en helsida i Svenska Dagbladet med följande rubrik ”hon kan förutsäga framgång”. Mitt professionella liv förändrades över en natt – från fattig doktorand till en välbetald management-konsult. Sedan dess har det runnit mycket vatten under broarna, otaliga konsultuppdrag inom vitt skilda branscher i Sverige, men också internationellt.  Dessutom, viktigast av allt - flera vetenskapliga studier kring ledarskap – finansierade av bl.a Handelsbankens forskningsstiftelse, Krapperups Forskningsstiftelse, SKL (f.d. Landstingsförbundet och Kommunförbundet) FOU Väst, EU projekt (Leonardo da Vinci) och många andra.

Verksamhetsansvarig

Om mig 

Ingrid Tollgerdt-Andersson, fil.dr., forskare, konsult, författare och bloggare

 

 

Ingrid Tollgerdt-Andersson, doktor i ekonomisk psykologi, forskare, författare och konsult, disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm med en mycket uppmärksammad doktorsavhandling om framgångsrikt ledarskap. Ingrid har varit anställd vid Handelshögskolan i Stockholm, därefter vid Ekonomihögskolan i Lund, men driver sedan flera år tillbaka forsknings- och konsultverksamhet i Tollgerdt Ledarutveckling AB. Hon har fortsatt forska om ledarskap och skrivit flera böcker inom området. Ingrid har även gett ut ett antal populärvetenskapliga böcker som rönt stort intresse i media. 2013 debuterade hon som romanförfattare. Våren 2014 medverkade Ingrid som expert på kroppsspråk och personkemi i SVT- serien – Kärlekskoden. Ingrid bloggar regelbundet om självkänsla och personlig utveckling samt för Resemagasinet Vagabond. Bloggarna hittar du på hemsidan.

bottom of page